Vad kan vi göra för er?!

Från idé till färdig produkt!

Från idé till färdig produkt är det lång väg, vi kan hjälpa Er var Ni än befinner Er på vägen.

Till en början kan vi vara ett "bollplank" och hjälpa till med skisser.

Sedan tar vi tag i framtagning av prototyper, därefter ritningar.

Vi hjälper Er med materialval och ser till att tillverka välfungerande formverktyg, anpassade efter produktkrav och tänkta volymer.

När det är dags att tillverka plastdetaljer gör vi det i våra datorstyrda formsprutningsautomater med upp till 200 tons låstryck och en maximal skottvikt om cirka 500 g. Maskinerna är robotbetjänade och utrustade för återvinning av allt spill i en sluten process.

Vi förfogar också över gasinjektionsteknik för materialbesparing eller för skapande av hålrum i annars "omöjliga" former. Denna teknik innebär att t.ex. böjda rör med utvändiga gängor, flänsar eller andra detaljer kan göras i ett arbetsmoment. Se salivsugen Sweflex!

Funderar Ni på någon ny detalj? Kontakta oss, det lönar sig!